Prijs totaal € 295,-- excl. BTW/€ 356,95 incl BTW
Opleidingsduur: ca. 12 uur (2 dagen/4 dagdelen) + thuisstudie
Geldigheid: 12 maanden 

 

 

 

BHV-leider

Dit is inclusief:

 • Locatie voor theorie- en praktijklessen
 • Lesmateriaal
 • Kosten examen en certificaat
 • Instructeurs
 • Koffie / thee
 • Uitgebreide lunch

U moet in het bezit zijn van een geldig BHV Basis certificaat.

De certificatieregeling "Ploegleider" betreft de vakbekwaamheid van de ploegleider BHV. Hij/zij dient op efficiënte en effectieve wijze leiding te geven aan een BHV-ploeg.
De examinering bestaat uit een theorie-examen, een huiswerkopdracht inclusief presentatie en een praktijkexamen (leiding geven aan een BHV-ploeg en zelf een praktijkoefening voor BHV’ers bedenken).

Geldigheid certificaat: 1 jaar.

Bij de opleiding Ploegleider BedrijfsHulpVerlener wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sector of branche van de deelnemers. Deze opleiding is voor medewerkers die in het kader van het bedrijfsnoodplan belast zijn met inzetten en coördineren van de BHV-organisatie en in het bezit zijn van het diploma BHV Basis.

Na het volgen van de cursus Ploegleider BHV is men in staat om, tijdens incidenten binnen het bedrijf, op de juiste wijze leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening en daarin samen te werken en af te stemmen met de externe hulpdiensten. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg behoren ook tot zijn/haar takenpakket.

De cursus voldoet aan de eisen, gesteld in het Besluit BHV Arbo-wet, en wordt verzorgd en geëxamineerd door hoog gecertificeerd en ervaren instructeurs. Het is ook mogelijk om volgens de Nederlands vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) / NIKTA® gecertificeerd te worden.

Cursus inhoud

Tijdens de opleiding/examen zal o.a. aandacht worden besteedt aan:

Theorie

 • Organisatie BHV
 • Externe hulpdiensten
 • Coördineren van hulpverlening
 • Verbindingen en communicatie
 • Opzetten/begeleiden van oefeningen.

Praktijk

 • Inzetoefening
 • Verkenningsoefening
 • Communicatieoefening
 • Ontruimingsoefening.

Cursusduur

2 dagen (niet aaneengesloten) of 4 dagdelen plus thuis studie.
(bij InCompany maatwerk mogelijk)

Beginsituatie

U dient in het bezit zijn van een geldig BHV Basis certificaat.

Toetsing en certificering

De opleiding wordt afgesloten met een ABCD Veiligheid examen of een onafhankelijk examen van het NVB / NIKTA®, waarna de kandidaten bij voldoende resultaat het Diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlening ontvangen. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Locatie

Een van de ABCD Veiligheid locaties of desgewenst bij uw eigen organisatie (InCompany).

Leeftijd

Minimaal 18 jaar

Aantal deelnemers 

Maximaal 12 personen per instructeur.

Mee te nemen

Gesloten schoeisel, gemakkelijk zittende kleding en geldig legitimatiebewijs. Eventueel bedrijf RI&E en BHV-plan

Datum/data

InCompany is in overleg vast te stellen.

Engels