Basis BHV Praktijkdag i.c.m. E-learning

BHV Basis en AED Praktijkdag

Prijs totaal € 243,80 excl. BTW/€ 295,-- incl BTW
Opleidingsduur: 6 uur (1 dag/2 dagdelen)
Geldigheid: 12 maanden 

 

 

 

BHV praktijk

 De prijs voor deze cursus is inclusief:

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Tijdens deze cursus wordt naast Levensreddend handelen Eerste Hulp (LEH) ook Brand Ontruiming en Communicatie (BOC) behandeld.

Zo krijgt u uitleg, hoe u het beste een slachtoffer kan benaderen, hoe verbanden aangelegd moeten worden en hoe u moet reanimeren. Dat oefent u op een pop.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe u een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt (LEH), of u een brand wel of niet moet benaderen, hoe deze te blussen met de juiste blusmiddelen of hoe het pand ontruimd moet worden met de juiste communicatie (BOC).

Aan het eind van de cursus wordt de behandelende stof getoetst d.m.v. een schriftelijk examen. Als u dit examen met goed gevolg aflegt ontvangt u een Bedrijfshulpverleningscertificaat.

Introductie

  • Basisprincipes Bedrijfshulpverlening
  • Veilig hulpverlenen
  • Acute hulpverleningsprocedure
Toetsing en certificering
Er wordt voor elk deelcertificaat een examen afgenomen, waar bij goed gevolg een ABCD BHV diploma wordt uitgereikt. Deze twee deelcertificaten zijn geldig als bedrijfshulpverleningscertificaat (BHV).

Engels