BHV voor kind en omgeving

BHV Kind Basis en AED

Prijs totaal € 260,-- excl. BTW/€ 314,60 incl BTW
Opleidingsduur: 12 uur (2 dagen/4 dagdelen)
Geldigheid: 12 maanden 

 

 

 

EHBO-kinderen

Deze certificatieregeling "Bedrijfshulpverlening Module Kind en Omgeving" is bedoeld voor BHV’ers in kinderrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, speelparadijs, pannenkoekenhuis, e.d.).

Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (Brand, Ontruimen en Communicatie) zijn kindspecifieke elementen opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld beter om in een kindrijke omgeving bio-sproeischuimblussers op te hangen dan CO2-blussers. Kinderen zijn onderzoekend van aard en zouden de blusser kunnen activeren. Een CO2-blusser geeft risico op vriesbrandwonden bij aanraking met de koker, vanwege de zeer lage temperatuur (tot wel  -80 graden Celsius).

Ook het ontruimen van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf kent specifieke aandachtspunten.

Zo dienen de te ontruimen ruimtes nauwkeurig te worden doorzocht. Met alleen roepen en kijken kun je niet volstaan. In geval van een incident kunnen kinderen zich namelijk verstoppen in kasten, onder tafels, achter gordijnen en roerloos blijven, ook als je de ruimte in roept of er nog iemand is. Je zult dus daadwerkelijk in kasten moeten kijken, achter de gordijnen, etc. om er zeker van te zijn dat zich geen kind meer in de ruimte bevindt.

En uiteraard is het eerste hulp-deel vooral gericht op kinderen. Op sommige punten wijkt het verlenen van eerste hulp bij jonge kinderen immers af van die bij oudere kinderen en volwassenen.
Denk bijvoorbeeld alleen al aan reanimatie.

BHV-kind

Engels