Instructeur EHBO volgens het Oranje Kruis

Hebt u interesse, lees dan verder!

Prijs totaal € 2479,34,-- excl. BTW/€ 3000,-- incl BTW
  Op basis van open inschrijving. Privé-opleiding 1-op-1 mogelijk, prijs op aanvraag.
Opleidingsduur: 70 uur + 3 dagen
Certificering Het Oranje Kruis (HOK)
Geldigheid: 24 maanden 

 

 

 

EHBO basis

 De prijs voor deze cursus is inclusief:

 • Oranje Kruis boek
 • 1x Examenkosten van € 625,-- *)
 • EHBO koffer
 • Basiscursus Stop de Bloeding, Red een Leven

De prijs is exclusief:

 • Opleiding instructeur NRR/ERC (P)BLS
 • 50% korting op examenkosten van ca € 600,--*) (na behalen diploma Instructeur Eerste Hulp)

*) Prijswijzigingen voorbehouden

Waarom wilt u instructeur worden?

U bent al een tijdje EHBO'er en u merkt dat u er plezier in hebt om andere mensen te vertellen hoe leuk EHBO is. Raakt u maar niet uitgepraat over EHBO? En zou u graag uw kennis en vaardigheden willen verbreden? Zodat u nieuwe EHBO'ers kunt opleiden? Dan is de opleiding Instructeur EHBO – Oranje Kruis echt iets voor u!

Duur opleiding:

De opleiding duurt ± 60 uur. Daarin leert u alle Oranje Kruis theorie en praktische vaardigheden. Hierna volgt het examen.*)

Legt u dit met goed gevolg af dan volgen nog 3 dagen om het didactische gedeelte te leren waarna op een vaste dag in 2023 het examen didactiek afgenomen wordt.

Als u alle examens goed hebt volbracht bent u officieel Oranje kruis instructeur.

*) Her-examen voor eigen rekening

 •  Theorie          € 115,00
 •  Vaardigheden € 325,00
 • Didactische     € 185,00

Startdatum 2023:

 • Maandag 18 september 2023

Examen

Het onafhankelijke examen bestaat uit 3 delen: theorie, eerste hulp vaardigheden en didactiek.
Tijdens de theorie toets krijgt u 40 vragen die gaan over de stof die u hebt geleerd in de lessen.
Voor of na de theorie toets komt de eerste hulp vaardigheden toets. Hierin komen 4 cases aan bod die u volgens de Oranje Kruis richtlijnen dient te behandelen.
De tweede examendag bestaat uit de didactische vaardigheden toets. U krijgt van te voren een brief met twee onderwerpen. Deze dient u uit te werken en voor medekandidaten op te voeren op het examendag.

Diploma Geldigheid

Het Diploma Instructeur Eerste Hulp is net als het Diploma Eerste Hulp 2 jaar geldig. In die periode houdt u uw kennis en vaardigheden op peil door nascholing te volgen op het gebied van de Eerste Hulp en van didactiek.

Na het behalen van het Diploma Instructeur Eerste Hulp kunt u uw bevoegdheid uitbreiden door ook voor andere modules bijscholing te volgen.

Na de opleiding:

Na het behalen van de opleiding is uw diploma 2 jaar geldig. Om het diploma geldig te houden (de her-certificering) gelden de volgende voorwaarden:

 • Als instructeur EH toont u aan dat u competenties op het gebied van zowel Eerste Hulpvaardigheden als instructievaardigheden bezit door deze te laten beoordelen gecertificeerde instanties binnen het door u gekozen rayon.
 • Wanneer u instructeur EH bent moet u voldoende nascholing binnen en/of buiten uw gekozen rayon volgen, waarvoor u nascholingspunten ontvangt (minimaal 28 punten per twee jaar, per 4 jaar alle vaardigheden competent verklaard, verdeeld over Eerste Hulp vaardigheden en instructievaardigheden of de categorie Eerste Hulp en/of instructie niet direct aan de eindtermen gerelateerd).

 

 

CONTACT

Cross over instructeur EHBO Oranje Kruis

Heeft u interesse, lees dan verder!

Prijs totaal € 2066,12 excl. BTW/€ 2500,-- incl BTW
  Op basis van open inschrijving. Privé-opleiding 1-op-1 mogelijk, prijs op aanvraag.
Opleidingsduur: 24 uur + 2 dagen
Certificering Het Oranje Kruis (HOK)
Geldigheid: 24 maanden 

 
 

 

pasje_instructeur

 
EHBO basis      EFR Instructeur_Acute_zorg
 De prijs voor deze cursus is inclusief:

 • Oranje Kruis boek
 • 1x Examenkosten van € 625,-- *)
 • EHBO koffer
 • ( eventueel) Basiscursus Stop de Bloeding, Red een Leven

De prijs is exclusief:

 • Opleiding instructeur NRR/ERC (P)BLS
 • 50% korting op examenkosten van ca € 600,--*) (na behalen diploma Instructeur Eerste Hulp)

*) Prijswijzigingen voorbehouden

 

Waarom wilt u instructeur worden?

Kandidaten die als docent werkzaam zijn in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs of Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie komen in aanmerking voor een vrijstelling voor het onderdeel didactiek. De vrijstelling verlenen wij als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De vrijstelling dient bij de allereerste aanmelding voor het examen aangevraagd te worden.
 • Jij toont je bevoegdheid aan door bij de allereerste aanmelding een kopie van een relevant diploma en een werkgeversverklaring toe te voegen.

 


Helaas moet ik je teleurstellen dat je hiervoor geen vrijstelling als instructeur via;

EFR, NIKTA, krijgt, alleen als je al instructeur van het Rode Kruis zou zijn is dit een mogelijkheid.

Dan is de opleiding Instructeur EHBO Cross over – Oranje Kruis echt iets voor u!


Duur opleiding:
De opleiding duurt ± 24 uur. Daarin leert je alle Oranje Kruis( 28e druk) praktische vaardigheden. Hierna volgt het examen.*)


Legt je dit met goed gevolg af dan volgen nog 2 dagen om het didactische gedeelte te leren waarna op een vaste dag in 2023 het examen didactiek afgenomen wordt.
Als je alle examens goed hebt volbracht bent je officieel Oranje kruis instructeur.
*) Her-examen voor eigen rekening

 • Theorie           € 115,00
 • Vaardigheden  € 325,00
 • Didactische     € 185,00

Startdatum 2023:


De 3 dagen worden spoedig bekend gemaakt ;


Dit voor het 1e examenmoment  zaterdag 11 november 2023 


 
Examen;

Het onafhankelijke examen bestaat uit 3 delen: theorie, eerste hulp vaardigheden en didactiek.
Tijdens de theorie toets krijg je 40 vragen die gaan over de stof die je hebt geleerd in de lessen.
Voor of na de theorie toets komt de eerste hulp vaardigheden toets. Hierin komen 4 cases aan bod die je volgens de Oranje Kruis richtlijnen dient te behandelen.
De tweede examendag bestaat uit de didactische vaardigheden toets. Je krijgt van te voren een brief met twee onderwerpen. Deze dient je uit te werken en voor medekandidaten op te voeren op het examendag.


Diploma Geldigheid
Het Diploma Instructeur Eerste Hulp is net als het Diploma Eerste Hulp 2 jaar geldig. In die periode houdt u uw kennis en vaardigheden op peil door nascholing te volgen op het gebied van de Eerste Hulp en van didactiek.
Na het behalen van het Diploma Instructeur Eerste Hulp kunt u uw bevoegdheid uitbreiden door ook voor andere modules bijscholing te volgen.


Na de opleiding:
Na het behalen van de opleiding is uw diploma 2 jaar geldig. Om het diploma geldig te houden (de her-certificering) gelden de volgende voorwaarden:

 • Als instructeur EH toont u aan dat u competenties op het gebied van zowel Eerste Hulpvaardigheden als instructievaardigheden bezit door deze te laten beoordelen gecertificeerde instanties binnen het door u gekozen rayon of
  Na het behalen van je instructeur schap HOK kan je bij ons
  CR89  Rayon "EHBO Rayon Nederland" aansluiten
 • Wanneer u instructeur EH bent moet u voldoende nascholing binnen en/of buiten uw gekozen rayon volgen, waarvoor u nascholingspunten ontvangt (minimaal 28 punten per twee jaar, per 4 jaar alle vaardigheden competent verklaard, verdeeld over Eerste Hulp vaardigheden en instructievaardigheden of de categorie Eerste Hulp en/of instructie niet direct aan de eindtermen gerelateerd).

 
 
CONTACT

Engels