Levensreddend handelen

Prijs totaal € 150,-- excl. BTW/€ 181,50 incl BTW
Opleidingsduur: 6 uur (1 dag/2 dagdelen)
Geldigheid: 12 maanden 

 

 

 

Levensreddend handelen

 De prijs voor deze cursus is inclusief:

  • Locatie voor theorie- en praktijklessen
  • Lesmateriaal
  • Examenkosten en certificaat
  • Instructeurs
  • Koffie/thee
  • Uitgebreide lunch

Er zijn geen toelatingseisen.

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een verpleegkundige en/of instructeur Eerste Hulp.

Tijdens de cursus Levensreddend handelen Eerste Hulp Basis krijgt u informatie over de basisprincipes van Eerste Hulp, de Keten van Overleven en de Acute hulpverleningsprocedure. Daarnaast is er tijdens de cursus veel ruimte voor het oefenen van diverse levensreddende vaardigheden.

Dit certificaat is ook geldig als LEH deelcertificaat van de Bedrijfshulpverleningscursus (BHV).

Cursus inhoud

Tijdens deze cursus wordt het onderdeel Levensreddend handelingen Eerste Hulp (LEH) behandeld. Dit onderdeel wordt zowel theoretisch als praktisch behandeld. Zo krijgt u onder ander uitleg hoe u verbanden moet aanleggen en hoe te reanimeren. Dat oefent u op een pop.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe u een AED moet gebruiken. Aan het eind van deze dag wordt de behandelende stof getoetst d.m.v. een schriftelijk examen. Dit examen geeft bij het afleggen met een goed gevolg recht op een Levensreddend handelen Eerste Hulp certificaat.

 

Introductie

  • Basisprincipes Levensreddend handelen Eerste Hulp
  • Keten van Overleven
  • Acute hulpverleningsprocedure

Toetsing en certificering 

U moet een examen afleggen, waar bij goed gevolg een NVB, of Nikta® Het Oranje kruis diploma wordt uitgereikt. Dit certificaat is ook geldig als LEH deelcertificaat van de Bedrijfshulpverleningscursus (BHV).

Engels