PHV

Particuliere Hulpverlening

Particuliere HulpVerlening (PHV) is bedoeld om letsel en (brand)schade aan uzelf, uw familie, buren, kennissen, andere verwanten en uw woning zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Brandblusser
Dit is geen doorsneecursus!

Door ervoor te zorgen dat deze cursus boeiend is en blijft zal de cursist het beleven als Realistisch, Anders en Uniek.

JHV

Het hele gezin kan PHV-er worden, ook kinderen. Voor hen is er de cursus Junior HulpVerlener (JHV) met een echt certificaat.

Wat houdt PHV in?

Taken van een PHV-er kunnen zijn:

 • Het verlenen van eerste hulp bij diverse ongevallen (vallen, snijden etc.)
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand (elektriciteitsbrand, kortsluiting, frituurbrand, vlam in de pan etc.)
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle bewoners, andere mensen en dieren in uw woning
 • het alarmeren van de Ambulance en andere hulpverleningsinstanties bij een ongeval, brand of andere calamiteiten

De PHV-er is de voorpost-( gids)functie van Ambulance en andere hulpverleningsinstanties: de tot Particuliere HulpVerlener getrainde personen kunnen snel reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Heeft u al nagedacht over de brandwerendheid van uw woning?

 • Vluchtwegen in geval van een noodsituatie (zijn uw ramen en/of deuren snel te openen?)
 • Aanwezige detectie apparatuur (rook- en koolmonoxidemelders),
 • Blusmiddelen (brandblussers, sproeischuim blussers, blusdekens),
 • Vluchtmasker, 
 • Vluchtladder,
 • Life hammer,
 • EHBO koffer,
 • Hoe handelt u in een noodsituatie?
Allemaal zaken die uw leven kunnen redden!

Doel van de cursus

 • Verbetering huissituatie
 • Snellere actie bij incidenten
 • Minder of geen letselschade
 • Minder of geen materiaalschade
 • Ondersteuning hulpdiensten

Programma

Inhoud van de PHV cursus:

 • Eerste Hulp;
  • bewustzijnsstoornissen,
  • ademhalingsstoornissen,
  • bloedsomloopstoornissen,
  • uitwendige bloedingen,
  • brandwonden,
  • botbreuken,
  • oogletsel
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand;
  • gebruik veiligheidsvoorzieningen,
  • brandpreventieve maatregelen,
  • de branddriehoek,
  • de ontwikkeling van een brand
 • Ontruiming;
  • begeleiding van een ontruiming,
  • vluchtroutes,
  • vluchtmiddelen
 • Communicatie;
  • het melden van een ongeval of brand,
  • informeren van hulpverleningsdiensten,
  • gebruik communicatiemiddelen

Waar?

ABCD Veiligheid verzorgt de PHV cursus bij u op locatie.

Wanneer?

Een PHV cursus duurt 1 dagdeel met telkens een groep van max. 8 personen.
Hierbij heeft de instructeur voldoende tijd om u theoretisch te instrueren en vervolgens u te begeleiden tijdens het praktijkgedeelte.

Bij beide onderdelen kunt u vanzelfsprekend vragen te stellen aan de ervaren instructeur die u de gehele cursus begeleidt.

Tijden: 08.00 – 12.00 of 13.00 – 17.00

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief de volgende producten aan te schaffen:

 • Brandblussers,
 • Vluchtmaskers,
 • Blusdekens,
 • Rook- en koolmonoxidemelders,
 • EHBO koffers,
 • Vluchttrappen/-ladders,
 • Life hammers,
 • AED's.

Engels