Header VCA

VCA-VOL

VCA VOL inclusief examen

Prijs totaal € 285,13 excl. BTW/€ 345,-- incl BTW
Opleidingsduur: ca. 12 uur (1,5 dag/3 dagdelen)
Geldigheid: 120 maanden 

 

 

 

VCA-VOL

Dit is inclusief:

 • Locatie voor theorie- en praktijklessen
 • Ervaren intructeurs
 • Lesmateriaal
 • Examenkosten
 • Koffie/thee
Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Deze VCA VOL cursus is bestemd voor iedere leidinggevende die in het kader van VCA het certificaat "Veiligheid voor Leidinggevenden VCA" moet halen en richt zich op veilige uitvoering van werkzaamheden en minimalisering van risico's.

Het VCA VOL-diploma

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer of bent u ZZP-er? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee toont u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. 

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid.

Meer en betere, op veiligheid gerichte, scholing van de medewerkers kan ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden op het gebied van bewustwording van veiligheidsrisico's toeneemt waardoor belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen worden bereikt.

De module veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA leidt op voor het examen VCA VOL. Deze module heeft als doel om de cursisten uitgebreide kennis en begrip te laten opdoen over basisregels op het gebied van veiligheid. Het VCA VOL certificaat is 10 jaar geldig.

Cursusinhoud:
Een aantal onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld:

 • VCA: wat, waarom en hoe?
 • Risico analyse (RI)
 • Veiligheidswetgeving
 • Gevaarlijke stoffen

Dagdeel 1 en 2:

 • Wetgeving
 • Gevaren
 • Ongevallen
 • Veiligheid
 • Rechten
 • Procedures
 • Voorbereiding
 • Noodsituaties

Dagdeel 3:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Branden en explosies
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Afsluiting: Theorie-examen

Cursusduur

1,5 dag, 3 dagdelen (bij InCompany maatwerk mogelijk)

Beginsituatie

Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Deze VCA VOL cursus is bestemd voor iedere leidinggevende die in het kader van VCA het certificaat ‘Veiligheid voor leidinggevenden VCA’ moet halen en richt zich op veilige uitvoering van werkzaamheden en minimalisering van risico’s.

Toetsing en certificering (los van de cursus in te schrijven)

De VCA VOL cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Het afsluitende examen is erkend door het ECABO, NIKTA en NSVV.

Aantal deelnemers

Maximaal 10 personen per instructeur.

Leeftijd

Minimaal 16 jaar oud.

Richtprijs

VCA VOL opleiding 3 dagdelen €285,13 excl. BTW per cursist.

Als u alleen inschrijft voor het examen kost dit €99,- excl. BTW/€ 119,79 incl. BTW per cursist.

Engels