VEILIG WERKEN LANGS DE WEG (U37)

wegwerkers

 

Werken langs de weg brengt veel risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als wegwerkers of juist weggebruikers incorrect of onvoorspelbaar handelen. Kennis hoe en kunde hoe werkzaamheden in de praktijk veilig uitgevoerd moeten worden is daarom essentieel.

Tijdens de cursus krijg je inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzettingen. 

  • Als cursist weet je welke veiligheidsmaatregelen er bij incidenten genomen
    moeten worden
  • Als cursist ken je eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding en
    weet wanneer jij welk beschermingsmiddel moet gebruiken.
  • Als cursist weet jij hoe om te gaan met weggebruikers..

Na de cursus;

  • Kan jij een veilige werkruimte afzetten
  • Kan jij veilig werken langs de weg

 

Terug naar Nascholing code 95

 

Engels